Ar-Ge1

AR-GE ve İNOVASYON
 • 1 Günümüzde inovatif ürünler ortaya çıkarmanın, ulusal ya da global kalkınmanın ve katma değer meydana getirmenin en önemli adımı Ar-Ge faaliyetleridir. Etkin kaynak kullanımı ile Ar-Ge payı ayıran NEBULA, faaliyet alanlarında geliştirdiği özgün tasarımları toplum yararına sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. NEBULA için en büyük motivasyon kaynağı, Ar-Ge kazanımlarının insan odaklı çözümler ve ürünlere dönüşebileceğine olan inançtır.
 • 2 Takımlarımızın tecrübe ve yetenekleri, ulusal ve global pazarlarda yazılım uygulamaları alanındaki gelişmeler ve teknokent yasasının sağladığı olanaklar değerlendirilmiş, NEBULA Ar-Ge vizyonu planlanmış, sürekli geliştirilmekte ve takvime bağlı olarak gerçekleştirmektedir.
 • 3 Desteklerle yapılan Ar-Ge projeleri: NEBULA'nın kurulma amaçlarından biri de, Ar-Ge niteliği taşıyan ürün geliştirme çalışmaları yapmaktır. NEBULA olarak geleceğin dünyasında, teknolojideki son gelişmelere ve değişikliklere süratle uyum sağlayabilen ve bünyesinde kullanabilen, verimli ve isabetli kararları zamanında alabilen kurumların ayakta kalabileceğini öngörüyoruz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için rekabet avantajı sağlayacak nitelikte inovatif ürünler ve çözümler üretmek, gerekli altyapıyı sağlamak, yeni metod ve teknikler geliştirmek NEBULA Ar-Ge vizyonunun bir parçasıdır.
 • 4 NEBULA, bu amaçla sizlerin de işbirliği, destek ve fikirleri başta olmak üzere, özel sektör, ulusal veya uluslararası kurumlarca verilen Ar-Ge desteklerinden de faydalanarak Türkiye ve dünyada Ar-Ge kapsamında projeler ve uygulama çözümleri geliştirmek için kolları sıvamış, bu konuda daha da ileri standardlara ulaşma hedefini edinmiştir.

NEBULA Ar-Ge Firması Kimliğine Kavuşuyor ...

 • Ar-Ge Kararlılığı: Gerekli yönetim kurulu kararları alınmış ve Ar-Ge ve İnovasyon departmanı kurulmuş, yapılanma, geliştirilme ve uygulama planları hazırlanmıştır.
 • Ar-Ge Ortamı: Kayseri'deki mütevazi ofisini, 2016 yılında Teknopark'a taşıyarak gerek ekonomik koşullar, gerekse üniversite-sanayi işbirliği olanakları açısından yeni bir döneme girmiştir.
 • Ar-Ge Ekibi: Ar-Ge bölümünde kuruma yeni ufuklar açabilecek düzeyde yetenek, deneyim, bilgi ve beceriye sahip, Ar-Ge ve İnovasyon ekibi nitelikli işgücü istihdamı sağlanmaktadır.
 • Ar-Ge Çözümleri: Ar-Ge projeleri sayesinde çözümler, üretilecek ürünler ya da çalışmalar için pazar araştırması yapılmaktadır.
 • Ar-Ge Bütçesi: Ar-Ge bölümü bütçesi artırılmış, yeni Ar-Ge projesi tanımlama çalışmalarına başlanmıştır.
 • Ar-Ge Farkındalığı: Ar-Ge etkinliklerinin ve NEBULA Ar-Ge politikalarının tüm çalışanlar tarafından da benimsenmesi ve üst düzey katılımın sağlanması çalışmaları yapılmaktadır.
 • Ar-Ge Farkı: Ar-Ge projeleri çıktılarının ve kazanımlarının, bilgilendirme ve tanıtım etkinlikleri yoluyla şirket içine ve topluma yayılması düşünülmektedir.